Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

1625
+ aa -

Nhà nông cần biết

Cập nhật lúc : 09:52 19/06/2018
Phú Lộc chuyển mình sau 9 năm xây dựng nông thôn mới
Đường giao thông nông thôn xã Vinh Giang được xây dựng khang trang
Diện mạo nông thôn huyện Phú Lộc đã có nhiều đổi mới, khang trang, đời sống vật chất và tỉnh thần của người dân đã được nâng cao đáng kể sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,

Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Lộc đã có 6/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 2 xã: Lộc Hòa, Vinh Mỹ được công nhận nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn lên 53%.

Trong 9 năm qua Phú Lộc đã huy động trên 2.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, tạo được nhiều việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2010, khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, mức đạt tiêu chí bình quân của huyện là 8,5 tiêu chí/xã, đến nay đã tăng lên 16,73 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người đạt 12,6 triệu đồng vào năm 2011 đến năm 2019 tăng lên hơn 40,48 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,3% năm 2011 đến nay còn khoảng 5%.

Trong hai năm còn lại 2019-2020i, huyện Phú Lộc phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới  1 xã nông thôn mới nâng cao (xã Vinh Hưng) và  1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (xã Lộc Bổn) để làm tiền đề cho giai đoạn 2021-2025, đưa nông thôn Phú Lộc phát triển theo hướng bền vững và giữ gìn bản sắc truyền thống./.

Văn phòng Điều phối  Phú Lộc