Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 08:50 12/02/2019

Ban hành bộ tiêu chí thôn NTM của các xã đặc biệt khó khăn

Ngày 31/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới (NTM) của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020

Theo đó, Bộ tiêu chí thôn NTM của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới được áp dụng đối với 43 thôn của 08 xã đặc biệt khó khăn, đạt dưới 10 tiêu chí NTM khu vực biên giới trên địa bàn huyện A Lưới theo Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020.

Bộ tiêu chí này là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu thực hiện, đồng thời là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận, công bố thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020.

UBND tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng các thôn, xây dựng kế hoạch cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo triển khai  xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới giai đoạn 2019-2020; tổ chức đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới hằng năm theo đúng quy định tại Quyết định này

Văn phòng Điều phối  tỉnh

Số lượt xem : 27157

Chưa có bình luận nào cho bài viết này