Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

Quy hoạch NTM

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

Mời tham khảo dự thảo: 1)Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế  2) Phụ lục 1: Đề cxương báo cáo tổng kết 10 năm  3) bảng...

Báo cáo quy hoạch nông thôn mới cấp xã

Quy hoạch nông thôn mới xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  Vui lòng xem fle đính kèm