Hoạt động ban ngành

Lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới Thực hiện phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, năm 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung chỉ đạo bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên trong toàn tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

  • A Lưới: Khuyến nông đồng hành với nông thôn mới Bằng việc đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, thời gian qua khuyến nông đã đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao thu nhập của người dân, một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới trên ...

  • Chung sức quân - dân Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với sự tham gia của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã góp phần tích cực trong việc đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các địa phương, củng cố tình đoàn kết quân dân.

  • A Lưới: Nghĩa tình quân dân trong xây dựng nông thôn mới Đứng chân trên địa bàn 5 xã: A Đớt, A Roàng, Hương Phong, Hương Lâm, Đông Sơn của huyện A Lưới, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 (gọi tắt là Đoàn 92), Bộ CHQS tỉnh đã cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã ...

  • Nam Đông: Bộ đội tham gia xây dựng nông thôn mới Sáng ngày 22/8, tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, trên 60 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh phối hợp với đoàn viên thanh niên xã Thượng Quảng tổ chức lễ ra quân “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Hướng đi mới cho hợp tác xã kiểu mới Mô hình hoạt động theo “chuỗi giá trị” (CGT) được xác định là hướng đi mới, phù hợp với xu thế hội nhập của hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiện nay.