Hoạt động ban ngành

Cán bộ đảng viên đi đầu trong xây dựng nông thôn mới Tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều địa phương đã triển khai xây dựng nông thôn mới thành công nhờ phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên đi đầu trong phong trào xây dựng NTM đã tạo niềm tin ...

  • Thừa Thiên Huế ưu tiên phát triển làng nghề Với đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) tỉnh đến năm 2025” tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ ưu tiên tập trung phát triển các nhóm ngành, sản phẩm CNNT có thế mạnh của các địa ...

  • Nông thôn mới Thừa Thiên Huế khởi sắc Sau 10 năm xây dựng NTM, toàn tỉnh đã có 44/104 xã (42,3 %) đạt chuẩn NTM (tăng 24 xã so với cuối năm 2015). Dự kiến đến cuối năm 2019, toàn tỉnh sẽ tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn, đưa tổng số xã ...

  • Unilever đồng hành cùng Chương trình nông thôn mới Trong hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới, Unilever Việt Nam là doanh nghiệp nước ngoài tiên phong đồng hành trong giai đoạn 2010-2020. Doanh nghiệp phát triển và thực hiện chương trình hợp tác ...

  • Nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế sau 10 năm Trải qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010- 2020), đời sống vật chất và tinh thần của người dân tại Thừa Thiên Huế không ngừng phát triển. Thu nhập ...