Hoạt động ban ngành

A Lưới: Vai trò của già làng, trưởng bản trong xây dựng nông thôn mới Những đảng viên là già làng, trưởng bản, người có uy tín ở huyện A Lưới có vai trò quan trọng và đóng góp tích cực cho cộng đồng trong việc công cuộc xây dựng nông thôn mới

  • Những con đường đổi mới từ Xi măng Đồng Lâm Những ngày này người dân vùng nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế vui mừng vì được rảo bước trên những con đường bê tông trải dài khắp thôn xóm. Một phần niềm vui ấy bắt nguồn từ việc ...

  • Nam Đông - Agribank chung tay xây dựng nông thôn mới Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm của UBND huyện Nam Đông, chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, Agribank Thừa Thiên Huế đã phối hợp với UNBD huyện Nam Đông đã tổ chức khánh thành ...

  • Agribank tích cực xây dựng nông thôn mới Trong thành tựu của 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) là nguồn lực quan ...