Hoạt động các địa phương

Phong Điền: Hiệu quả từ mô hình công tác giám sát cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới Trong khuôn dự án “Nâng cao hiệu quả xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế” việc thực hiện giám sát thi công hai công trình trên địa bàn xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền đã đem lại nhiều bài học để nhân rộng mô hình giám sát cộng đồng ...

  • A Lưới: Sơn Thủy quyết tâm cán đich nông thôn mới cuối năm 2016 Mặc dù là xã mới được bổ sung thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 nhưng bằng sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị và người dân, đến nay xã Sơn Thủy (A Lưới) đã đạt 16/19 tiêu chí và quyết tâm cán đích nông ...