Hoạt động các địa phương

Phong An đẩy mạnh nâng chất tiêu chí nông thôn mới Phong An (Phong Điền).là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Phong Điền. Không dừng lại ở đó, những năm qua Phong An đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân ...

  • Phòng Hoà về đích nông thôn mới đúng hẹn Với những cách làm tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông ...

  • A Lưới đổi mới sau 10 năm xây dựng nông thôn mới A Lưới là địa phương có gần 50 nghìn dân, 80% là đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống, vật chất tinh thần của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của ...