Mô hình điển hình

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở một xã vùng đầm phá Từ một xã đầm phá, ven biển nhiều khó khăn, xã Quảng Công (huyện Quảng Điền) đã có nhiều nỗ lực xây dựng thành công xã điển hình nông thôn mới vùng bãi ngang tỉnh Thừa ...

  • Nông dân xây dựng trang trại nuôi lợn tiển tỷ Từ khu cát trắng, ông Nguyễn Thuận, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, đã cải tạo thành một trang trại chăn nuôi lớn nhất vùng cho thu nhập cả tỷ đồng mỗi năm. Ông Thuận từng vinh dự được Thủ tướng Chính ...