Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Hoạt động ban ngành

Quảng Điền phát triển dịch vụ gắn với xây dựng nông thôn mới nân “Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển mạnh mẽ các ngành dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng ...

  • Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Chiều 19-7, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý vào dự ...