Hoạt động ban ngành

Sở Nông nghiệp và PTNT đứng top đầu về cải cách hành chính năm 2021. Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố sáng ngày 06/1 thì Sở Nông nghiệp và PTNT ...

  • Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới Chiều 19-7, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý vào dự ...