Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 05/06/2023

Hoạt động ban ngành

Hội Phụ nữ đồng hành xây dựng nông thôn mới Bằng nhiều chương trình và hình thức cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, Hội LHPN các cấp đã góp phần để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới (NTM).