Nhà nông cần biết

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt chỉ tiêu đến tháng 12/2021 có 60% hộ sản xuất nông nghiệp kết nối mua bán trên sàn thương mại điện tử của các doanh nghiệp bưu chính lớn; 50% nông sản của địa phương ...

  • Phát triển nông nghiệp hữu cơ Thừa Thiên Huế hướng đến mỗi địa phương phải có một vùng sản xuất sạch, một sản phẩm hữu cơ có thương hiệu. Trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế sẽ phát triển nông nghiệp hữu cơ xanh, sạch và bền vững ...

  • Quảng Điền được mùa lúa Hè - Thu Hiện nay khắp nơi trên các cánh đồng, bà con nông dân của huyện Quảng Điền đang tập trung ra đồng tập trung thu hoạch lúa Hè - Thu. Qua đánh giá thăm đồng của cơ quan chức năng, đây là mùa vụ ...

  • Biến rơm rạ thành sản phẩm có giá trị Tháng 4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ có chỉ thị cấm đốt rơm rạ sau thu hoạch. Chỉ thị giao cho 7 đầu mối cấp, ngành chỉ đạo, giám sát việc thực hiện. Mới đây, Chủ tịch tỉnh lại có chỉ thị nhắc ...