Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 08/02/2023

Nhà nông cần biết

Một số biện pháp bảo vệ nuôi cá lồng mùa đông Hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế còn gần 3.000 cá lồng chưa đến kỳ thu hoạch ở Quảng Điền, Phú Lộc và TX Hương Trà. Nuôi cá lồng vào mùa đông đồng nghĩa với đối mặt thời tiết mưa lũ.

  • Sử dụng kháng sinh thảo dược trong nuôi gà Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình sử dụng tinh dầu thảo dược Olebiotec để thay thế thuốc kháng sinh trong phòng bệnh bước đầu cho thấy gà sinh trưởng, phát triển tốt hơn.

  • Nâng tầm sản phẩm cá dìa Tam Giang-Cầu Hai Cá dìa là một trong những đối tượng đặc hữu của vùng ùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Giá trị, chất lượng của loài cá dìa sẽ được nâng lên một khi được xây dựng thương hiệu như ...

  • Thực trạng nông nghiệp, nông thôn, nông dân Từ khi Nghị quyết 26 của Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá X, ban hành năm 2008 đến nay, nhờ có chủ trương đúng đắn, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí ...