Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 08/02/2023

Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Lộc Bổn phát triển kinh tế vùng gò đồi để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Với 1.611ha vùng gò đồi, chiếm 49% diện tích tự nhiên, xã Lộc Bổn (Phú Lộc) xây dựng chương trình trọng điểm nhằm khai thác hiệu quả kinh tế vùng gò đồi góp phần nâng cao tiêu chí ...

  • Sản phẩm ổi Hương Xuân đạt chuẩn VietGap Chiều 29/11/2022, Thị đoàn Hương Trà phối hợp với phường Hương Xuân tổ chức lễ công bố sản phẩm ổi VietGap Hương Xuân và triển khai hội nghị đầu bờ thuộc dự án Khoa học công nghệ về xây dựng mô ...

  • Cam Nam Đông đạt tiêu chuẩn VietGAP Sáng ngày 15.9, tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Nam Đông tiến hành nghiệm thu, trao giấy chứng nhận và các hồ sơ liên quan đến chứng nhận sản phẩm Cam Nam Đông đạt ...

  • Thừa Thiên Huế đã 03 sản phẩm tiềm năng 5 sao Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả chấm điểm 03 sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiềm năng 5 sao năm 2021. Đây là các sản phẩm đã ...

Các mục tin khác