Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 29/09/2022

Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Thừa Thiên Huế phát triển sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng Hiệu quả từ Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được xem là chìa khóa thành công trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trong đó có Thừa Thiên Huế.

  • Quảng Điền tập trung thực hiện Chương trình OCOP Huyện Quảng Điền đã có 02 sản phẩm được tỉnh cấp chứng nhận Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt 4 sao và đang trình UBND tỉnh phê duyệt 2 sản phẩm OCOP 5 sao gồm sản phẩm làng nghề mây tre đan ...

Các mục tin khác