Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Thừa Thiên Huế có thêm 8 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao Ngày 11/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 3, năm 2020.

  • Hội đồng đánh giá OCOP họp đợt 2 Ngày 10/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt II năm 2020.Theo đó 1 sản phẩm tham gia ...

Các mục tin khác