Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Du lịch đồng hành Chương trình OCOP Tại Hội nghị “Kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP” do Bộ Công Thương tổ chức vào ngày 5/12/2023, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế đều ...

  • Thừa Thiên Huế với tiềm năng du lịch làng nghề Những năm gần đây, công tác định hướng gắn phát triển làng nghề với các hoạt động du lịch được tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, chú trọng nhiều hơn. Các làng nghề cũng chủ động thích ứng ...

  • Du lịch nông thôn với sản phẩm OCOP Du lịch nông thôn với các sản phẩm du lịch tiêu chuẩn OCOP đã và đang giúp các địa phương đạt mục tiêu kép, vừa phát triển du lịch, vừa tiêu thụ sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người ...

Các mục tin khác