Mô hình điển hình

Nông dân Phú Lương tăng thu nhập nhờ trồng nấm Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi thu hoạch, nhiều nông dân đã đã sử dụng rơm rạ phát triển nghề trồng nấm giò gà, nhờ vậy đã góp phần tăng thu nhập. Hợp tác xã Nông ...

  • A Lưới phát triển mô hình trồng chuối đặc sản Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Những năm qua, huyện A Lưới luôn chú trọng thực hiện mục ...