Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

Cơ sở dữ liệu

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới Sổ tay gồm 5...

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

Mời tham khảo dự thảo: 1)Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế  2) Phụ lục 1: Đề cxương báo cáo tổng kết 10 năm  3) bảng...

Các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016 – 2020

Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học biên soạn và phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp,...

Mẫu báo cáo nông thôn mới của cấp xã _Mẫu số 4

Xin tải mẫu báo cáo cấp xã _Mẫu số 4 (theo Thông tư 05 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ) file DOC đính kèm dưới đây để sử dụng

Mẫu báo cáo 6 tháng NTM của cấp tỉnh,huyện - Mẫu số 3

Để tạo thuận lợi cho công tác báo cáo, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh giới thiệu mẫu báo cáo 6 tháng _Mẫu số 3 - Cấp tỉnh, huyện (theo Thông tư  05/2017 Bộ Nông nghiệp và...

Mau bao cao tong hop dieu tra, khao sat OCOP

Căn cứ Công văn số 4914/BNN-VPĐP-NV ngày 15/6/2017 về xây dựng Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm", để thuận tiện cho công tác điều tra và lập báo cáo, Văn phòng Điều phối nông thôn mới...

Báo cáo quy hoạch nông thôn mới cấp xã

Quy hoạch nông thôn mới xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  Vui lòng xem fle đính kèm

BÁO CÁO THAM LUẬN :FESTIVAL HUẾ- SỰ THAM GIA CỦA CÁC SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP

Báo cáo tham luận Hội nghị "Phát triển mỗi xã mỗi sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp" do Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ...

(Mẫu) Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thừa Thiên Huế

Xin chia sẻ với các Văn phòng Điều phối các tỉnh bản kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế được cập nhật sau khi có Quyết...

Đề án NTM huyện Phú Vang 2011-2015

Xin vui lòng tải file đính kèm

CẤU TRÚC ĐỒNG RUỘNG VÀ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TIÊN TIẾN CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ

   Hệ thống thuỷ lợi nội đồng là cơ sở hạ tầng quan trọngcho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả điều tra tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên...

Tổng quan tình hình kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2010-2013

Bài trình bày tại Khoa Khuyến nông và phát triển nông thôn - Đại học Nông lâm Huế về tổng quan chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2013