Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Khó khăn trong triển khai sàn thương mại điện tử cho sản phẩm nông nghiệp Để thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, Bộ TT-TT đã ban hành Quyết định 1034/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại ...

  • Mỹ Đức- Biến đường rác thải thành đường hoa Chứng kiến những con đường liên thôn ngập trong rác thải, ngày càng bốc mùi nồng nặc, anh Nguyễn Văn Hiệu (người thôn Đồng Mả, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã lặng lẽ đi dọn sạch rồi ...

  • Xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng bãi ngang Ở các tỉnh miền trung, những xã bãi ngang ven biển (BNVB) khó khăn hơn so với các địa phương khác bởi đất đai khó canh tác, thiên tai khắc nghiệt, tỷ lệ hộ nghèo cao. Thực hiện chương trình xây ...