Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Hà Nội chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới thông minh Nhằm thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, Hà Nội đã ...