Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Cả nước đã có hơn 12.000 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc Hệ thống Văn phòng điều phối Nông thôn mới các cấp năm 2024, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 25/4.

  • Vướng mắc trong phát triển nông nghiệp hữu cơ Nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ trong thời gian gần đây có sự phát triển đúng hướng với chủ trương, chính sách của tỉnh. Nhưng sự phát triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC) còn chậm, giữa người sản xuất ...