Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

Chính sách nông thôn mới

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Phong Điền Chiều ngày 15/12/2023, tại Văn phòng Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Phong Điền về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường ...

  • Hội Nông dân đồng hành xây dựng nông thôn mới Với nhiều cách làm sáng tạo, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, hoạt động Nông dân Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đồng ...

  • Hiệu quả từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719 Từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), nhiều ...