Chính sách nông thôn mới

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn liền với xây dựng NTM Để đẩy mạnh việc xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục ưu tiên thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

  • Tái cơ cấu theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, trong điều kiện hội nhập hiện nay, ngành nông nghiệp các địa phương muốn tiếp tục phát triển thì công cuộc tái cơ cấu phải theo hướng một nền nông ...

  • Khó khăn trong tiêu thụ lúa chất lượng cao Hình thành vùng chuyên canh cây lúa chất lượng cao, hữu cơ, liên kết sản xuất là hướng đi bền vững cho người nông dân. Tuy nhiên, thị trường đầu ra còn bấp bênh, thiếu ổn định là một ...