Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ hai, 04/07/2022

Chính sách nông thôn mới

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng nông thôn mới. Đó là một trong những phương châm nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế tgóp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm ...

  • Ba trụ cột của ngành Nông nghiệp và PTNT Ba trụ cột “nông nghiệp sinh thái”, “nông thôn hiện đại”, “nông dân thông minh” sẽ giúp nông nghiệp tiếp tục là điểm tựa vững chắc của nền kinh tế năm 2022 và những năm tiếp ...

  • Để nông thôn thực sự trở thành nơi đáng sống Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cho rằng thuật ngữ xây dựng nông thôn mới khiến chính quyền nhiều địa phương thiên về đầu tư xây dựng hạ tầng, đó là một xu hướng chưa đúng với ...