Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 27/09/2023

Chính sách nông thôn mới

Giữ gìn bản sắc nông thôn trong quy hoạch xây dựng Nông thôn mới Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam tại Hội nghị Toàn quốc quy hoạch xây dựng Nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hoá giai đoạn 2021 - 2025 do Bộ NN&PTNT phối ...

  • Phong Điền:Phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ huyện Phong Điền nhiệm kỳ 2020-2025, trong những năm qua, cấp ủy và chính quyền huyện Phong Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hữu ...

  • Sản xuất lúa hữu cơ gặp khó Sản xuất lúa hữu cơ, VietGAP là hướng đi đúng, tất yếu trong nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện người dân Phong Điền không mặn mà vì hiệu quả không cao.