Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ bảy, 01/04/2023

76
+ aa -

Mô hình điển hình

Cập nhật lúc : 10:28 01/12/2022
Phong An nỗ lực xây dựng Nông thôn mới nâng cao
Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã Phong An (huyện Phong Điền) đã bắt đầu xây dựng kế hoạch nhằm tiếp tục giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời, triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để hoàn thành nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

Nâng cao các tiêu chí đã đạt

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã Phong An (huyện Phong Điền) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Ngày 13/3/2015, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phong An (huyện Phong Điền) xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Theo UBND xã Phong An, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020, với mục tiêu tiếp tục giữ vững danh hiệu “xã đạt chuẩn Nông thôn mới”, đồng thời triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng tới các tiêu chí của đô thị loại V theo Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách về xây dựng Nông thôn mới, nhằm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các công trình đã được đầu tư xây dựng. Thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án được triển khai trên địa bàn, tiếp tục vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư hạ tầng sản xuất, kinh doanh, tập trung cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa…

Ông Trần Công Phước - Chủ tịch UBND xã Phong An (huyện Phong Điền) cho biết: Từ nguồn lực ngân sách và xã hội hóa, xã đã nhựa hóa, bê tông hóa các tuyến đường trục xã, liên xã. 100% tuyến đường trục xã có hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn cao áp led. Các tuyến đường ngõ xóm cơ bản có hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh, hoa ven đường, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống hạ tầng giao thông thuận tiện đã tạo nên thế mạnh cho địa phương trong việc phát triển thương mại, dịch vụ, giao lưu kinh tế, văn hóa, tiêu thụ sản phẩm.

Năm qua, trên địa bàn xã đã đầu tư nhiều công trình, dự án để sớm đồng bộ hạ tầng, phát triển đô thị như: Tuyến đường trục chính khu trung tâm xã Phong An; chỉnh trang khu trung tâm An Lỗ; chỉnh trang đường từ Tỉnh lộ 11B đi độn Hóc, thôn Phò Ninh, xã Phong An; mở rộng đường từ độn Hóc đi Quốc lộ 1, đoạn Km23; chỉnh trang khu dân cư Bồ Điền; hạ tầng quỹ đất khu dân cư dọc đường tránh chợ An Lỗ; xây dựng một số phòng học trên địa bàn xã…

Một số tiêu chí còn gặp khó khăn

Ông Trần Công Phước - Chủ tịch UBND xã Phong An cho biết: Diện tích tự nhiên xã Phong An rộng 3.237,61ha, dân cư đông với 3.569 hộ và 14.414 khẩu chia thành 8 thôn. Thực hiện theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị đã đạt được kết quả như: Quy mô dân số; diện tích tự nhiên; trình độ phát triển kinh tế - xã hội; hệ thống hạ tầng cơ sở đạt phụ lục 2, NQ 1210…

Tuy nhiên, thực hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, vẫn còn một số tiêu chí thành phần chưa đạt như: Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định; có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp; nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng…

Theo ông Trần Công Phước - Chủ tịch UBND xã Phong An, địa phương đang tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch đã phê duyệt. Xây dựng thực hiện hoàn thành các tiêu chí đô thị, các thiết chế văn hóa xã hội, các tuyến đường vào nghĩa địa các thôn, các hạng mục thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao.

Huy động mọi nguồn lực xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; phát triển ngành nghề, dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp; thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Xây dựng xã Phong An phát triển toàn diện, trở thành “phường” theo Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phong An lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt các tiêu chí thành “phường” theo Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về phân loại đô thị, Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; sớm hoàn thiện các tiêu chí góp phần xây dựng Phong Điền trở thành “thị xã” theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 13/12/2021 của Tỉnh ủy về “xây dựng, phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và xây dựng hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

CTV