Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

372
+ aa -

Mô hình điển hình

Cập nhật lúc : 12:11 25/01/2024
Quảng Điền triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2024
Sáng ngày 24/1 Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện Quảng Điền đã tổ chức họp đánh giá quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Lê Ngọc Bảo, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp, cùng các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Theo báo cáo, qua quá trình triển khai thực hiện đến nay, huyện đã đạt 5/9 tiêu chí bao gồm: tiêu chí quy hoạch, giao thông, điện, môi trường và tiêu chí chất lượng cuộc sống. 4 tiêu chí chưa đạt gồm; Tiêu chí Thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục; tiêu chí Kinh tế; tiêu chí An ninh, trật tự - Hành chính công. Đối với xã nông thôn mới nâng cao qua rà soát đã có 2 xã (Quảng Phú và Quảng Thọ) đã đạt 19/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 đến 13 tiêu chí. Trong năm 2023 huyện cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay đã có 2 thôn ( La Vân Hạ xã Quảng Thọ và thôn Thành Trung xã Quảng Thành) được UBND huyện công nhận thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Các thôn còn lại đạt từ 4 đến 9/12 tiêu chí.

Với quyết tâm năm 2024 nay huyện Quảng Điền sẽ có từ 2 đến 3 tiêu chí đạt chuẩn, có thêm 2 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở từng địa phương, những kiến nghị đề xuất, biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Theo đó trong thời gian tới cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực, triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cánh đồng lớn, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Bảo đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh; Với quyết tâm Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, cần tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu. Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hộiThực hiện tốt các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2024-2025, Mô hình du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, mô hình thí điểm thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng xây dựng nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Xây dựng vùng nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

CTV