Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

3370
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:34 15/05/2020
Kiểm toán Chương trình nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW có thông báo về lịch làm việc của Kiểm toán nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thừa Thiên Huế, VPĐP TW gửi văn bản của KTNN để các huyện thị xã biết để chuẩn bị

Thực hiện Công văn số 9587/UBND-TH ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 3900/SKHĐT-KTN ngày 17/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuẩn bị kiểm đếm, kiểm toán hỗ trợ hai Chương trình mục tiêu quốc gia vay vốn của WB năm 2019, Quyết định số 264/QĐ-KTNN ngày 05/3/2020 của Kiểm toán nhà nước kiểm toán chuyên đề Chương trình” Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020” tại 18 tỉnh (Chương trình PforR); theo yêu cầu của Tổ Kiểm toán tại tỉnh Thừa Thiên Huế,

Theo đó lịch làm việc của KTNN tại 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế  từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2020. Địa điểm: 02 huyện Nam Đông, A Lưới và các sở ban ngành iên quan.

Nội dung chi tiết xin vui lòng  truy cập file đính kèm

Tải file