Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 16/07/2024

3428
+ aa -

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:49 06/01/2020
Thông báo lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị xét, công nhận thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 07 xã/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100%), hiện đã đủ điều kiện quy định đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trân trọng thông báo và kính đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia ý kiến đề hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế- Số 53 Nguyễn Huệ, Huế hoặc theo hộp thư điện tử vpntm@thuathienhue.gov.vn hoặc nongthonmoith@gmail.com trước 17:00 ngày 14/01/2020

Trân trọng.”