Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 11/08/2022

1187
+ aa -

Tiến độ kết quả thực hiện NTM_TABMIS

Cập nhật lúc : 10:37 20/12/2019
Tiến độ thực hiện Chương trình 6 tháng đầu năm 2019
Số xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí :44 xã, đạt tỷ lệ 42,3%. Trong đó 37 xã đã có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. - Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí : 29 xã - Số xã đạt 10-14 tiêu chí : 28 xã - Số xã đạt 8-9 tiêu chí : 3 xã - Số xã dưới 8 tiêu chí: Không có; Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,20 tiêu chí/xã.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

Tải file