Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Chủ nhật, 10/12/2023

139
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 11:48 29/10/2022
Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa b&agr
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Bộ tiêu chí được thực hiện dựa trên nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng và nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn, bản. Trong đó, nhóm tiêu chí về tổ chức cộng đồng gồm có 3 tiêu (Ban Phát triển thôn, bản; Quy ước, hương ước; Kế hoạch thực hiện). Nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn gồm 11 tiêu chí (Kinh tế hộ; Mô hình/dự án sản xuất, kinh doanh; Môi trường và cảnh quan nông thôn; Văn hóa; Thông tin - Truyền thông; Nhà ở; Giáo dục; Y tế; Hệ thống chính trị; Quốc phòng An ninh; Cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn thôn, bản).

Quyết định cũng nêu rõ, các xã đặc biệt khó khăn khu vực III gồm 14 xã, 66 thôn trong đó Huyện A Lưới (12 xã, 57 thôn) và Nam Đông (02 xã -9 thôn) và 05 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm: Thôn A Xáp, thôn A Đên  (xã Hồng Thượng, huyện A Lưới); Thôn Bồ Hòn (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà); Thôn 5 (xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà); Bản Phúc Lộc (xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn thực hiện các tiêu chí do sở, ban, ngành phụ trách; chỉ đạo, hỗ trợ lồng ghép nguồn lực cho các địa phương thực hiện các tiêu chí.

Chi tiết xin truy cạp tập tin đính kèm