Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 29/09/2022

17
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 12:00 21/09/2022
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2263/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025. Bộ tiêu chí này là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Huế; kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; là cơ sở xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Theo đó, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 là xã  đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm; Có ít nhất 01 mô hình thôn thông minh và  đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số,...) mang giá trị đặc trưng của địa phương, do UBND tỉnh ban hành.

Quyết định nêu rõ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ vào hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp tỉnh phụ trách tiêu chí để đánh giá từng tiêu chí của các xã trên địa bàn theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hàng năm UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đánh giá, thẩm tra tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của các xã. Hoàn chỉnh hồ sơ trình trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận và công bố đối với các xã đạt chuẩn.

Chi tiết quyết định xin xem tại đây

Văn phòng Điều phối NTM