Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 08/12/2022

29
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 14:34 26/10/2022
Ban hành danh mục loại dự án đầu tư được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND Ban hành danh mục loại dự án đầu tư được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký

Theo đó, danh mục các loại dự án đầu tư được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình MTQG  theo quy định tại Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022  quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tren địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Công trình giao thông: Đường vào vùng sản xuất, hoàn thiện và nâng cao hệ thống giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông kết lnối liên xã

...