Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ ba, 23/04/2024

169
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 15:57 22/02/2023
Nâng cao vai trò của các Văn phòng điều phối Chương trình Nông thôn mới
Sáng 17/02, tại Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2023. Hơn 500 đại biểu trên cả nước tham dự Hội nghị.

Tính đến nay, cả nước có 6.001/8.211 xã (chiếm 73,08%) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó, có 958 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 113 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2022 cả nước có hơn 8.800 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với sự tham gia của gần 4.600 chủ thể OCOP. Cả nước huy động được khoảng 620 nghìn tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình (tăng 1,3 lần so với năm 2021).

Đến hết tháng 01/2023, đã có 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Quyết định kiện toàn Văn phòng Điều phối NTM cấp tỉnh; 31 tỉnh, thành phố kiện toàn hệ thống Văn phòng cấp huyện. Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM tiếp tục được chú trọng. Các đơn vị tổ chức nhiều đoàn khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương, kịp thời hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai… Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội Khóa XV, hiện nay, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã hoàn thành Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 (tính đến hết năm 2022) theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.

Văn phòng điều phối NTM tỉnh