Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ tư, 27/09/2023

109
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 14:10 21/09/2022
Thừa Thiên Huế ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025. Bộ tiêu chí này là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao ; kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao; là cơ sở xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 gồm 19 tiêu chí : 1-Quy hoạch; 2-Giao thông; 3-Thủy lợi và phòng chống thiên tai; 4-Điện; 5-Giáo dục; 6-Văn hóa; 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 8-Thông tin và Truyền thông; 9-Nhà ở dân cư; 10-Thu nhập; 11-Nghèo đa chiều; 12-Lao động; 13-Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; 14-Y tế; 15-Hành chính công; 16-Tiếp cận pháp luật; 17-Môi trường; 18-Chất lượng môi trường sống; 19-Quốc phòng và An ninh.

Đối với 12 xã đặc biệt khó khăn khu vực III thuộc huyện A Lưới (Hương Nguyên, Hồng Hạ, A Roàng, Lâm Đớt, Đông Sơn, Hồng Thái, Quảng Nhâm, Hồng Bắc, Hồng Kim, Trung Sơn, Hồng Vân, Hồng Thủy), mức đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc

Xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 phải là xã đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Theo đó, ngoài các tiêu chí chung, đáng chú ý các tiêu chí về đời sống dân sinh yêu cầu ức khá cao, như: Tiêu chí về nhà ở dân cư, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố phải đạt 97,9%, thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025  đạt từ từ 42-59 triệu đồng/người trở lên, tỷ lệ nghèo đa chiều dưới 4%, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt từ 80-90%,..

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng quản lý nhà nước và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh ban hành SỔ TAY hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do sở, ban, ngành quản lý.

Chi tiết văn bản xin xem tại đây

LÊ tHÀNH NAM

PCVP-VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM TỈNH