Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 08:55 25/12/2020

Thừa Thiên Huế chính thức hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Ngày 23/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Điền Hòa (huyện Phong Điền) và xã Hương Phong (thị xã Hương Trà).Như vậy đến nay toàn tỉnh đã có 58/97 xã được công nhận đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 59 %, chính thức hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2010-2020.

Tại Quyết định số 3240/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công nhận xã Điền Hòa, huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Theo đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phong Điền, tính đến nay, toàn huyện đã có 09/15 xã được công nhận NTM 2019, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng đi lên.

Tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công nhận xã Hương Phong, thị xã Hương Trà đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG XDNTM và đảm bảo an sinh xã hội, đến nay thị xã có 5 xã đạt chuẩn (Hương Vinh, Hương Bình, Hương Toàn, Hải Dương và Hương Phong).

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối  nông thôn mới, đến thời điểm hiện nay có 04 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và đanmg hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình thẩm định công nhận đạt chuẩn, tính đến cuối năm 2020 toàn tỉnh se có 62/97 xã đạt chuẩnnông thôn mới, đạt tỷ lệ 63,9%./. 

.VPĐP NTM TTH (TH) 

Số lượt xem : 109

Chưa có bình luận nào cho bài viết này