Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 09:47 30/03/2020

Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Đường hoa ở xã Điền Môn, huyện Phong Điền

Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, cụ thể: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh tối thiểu bằng 59%. Có thêm 04-06 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Hương Thủy được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 08 xã nông thôn mới nâng cao, 02-03 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có ít nhất 16 thôn nông thôn mới kiểu mẫu và 40 vườn mẫu được công nhận. Có ít nhất 50% số thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao (Tỷ lệ hộ nghèo, Thu nhập, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh,..). Đối với các xã còn lại, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,5 tiêu chí /xã/năm và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Trong đó cần ưu tiên tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đã triển khai 08 nhiệm vụ trọng tâm sau: Công tác tuyên truyền, vận động; Công tác tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ nông thôn mới; Công tác huy động nguồn lực; Công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; Công tác giám sát, đánh giá; Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế 


 
 
 
 
 

Số lượt xem : 2210

Chưa có bình luận nào cho bài viết này  • TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSTW 6 THÁNG NĂM 2020

     Kết quả thực hiện năm 2019

    Kết quả thực hiện 6 tháng 2019

    " />