Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ bảy, 01/04/2023

33
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 20:08 20/02/2023
Tích hợp đa giá trị trong xây dựng nông thôn mới
Trong xây dựng nông thôn mới, cần tích hợp đa giá trị và không tạo xung đột giữa thành thị và nông thôn.

Không tạo xung đột giữa nông thôn và thành thị

Ngày 17.2.2023, chủ trì hội nghị toàn quốc Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp năm 2023, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu cần nhìn lại cách tiếp cận nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà phải đi vào chiều sâu, gắn với bản sắc, giá trị nông thôn.

Đánh giá cao sáng kiến của các địa phương, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng nhấn mạnh: Nông thôn mới chính là sức sống mới mà sức sống mới ở đây là sức sống của cộng đồng, và nhiệm vụ trong thời gian tới chính là phải hồi sinh sức sống của cộng đồng.

"Vừa qua những mô hình như làng hạnh phúc, làng thông minh cũng là một gợi ý rất hay. Xây dựng nông thôn mới là cho chính mình và cho thế hệ mai sau"-Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Theo đó, mỗi địa phương sẽ có những cách thức riêng để kể câu chuyện riêng của mình, tránh bị rập khuôn, mặc đồng phục, thể hiện từ khẩu hiệu, thông điệp. Đây chính là không gian sáng tạo cho Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Có thể nhiều địa phương có cùng 1 sản phẩm (mật ong, trà hoa vàng…) nhưng mỗi nơi có một câu chuyện khác nhau.

Chương trình OCOP phải tạo ra không gian kinh tế nông thôn, tạo ra nhiều việc làm cho người dân nông thôn. Phải tạo ra giá trị gia tăng nhiều hơn nữa.

"Đừng tạo xung đột giữa đô thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp… tất cả đều cần hòa hợp. Bởi lẽ, tất cả chúng sẽ đều góp phần phát triển quốc gia ngày càng thịnh vượng" - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Nông thôn mới cần phát triển chiều sâu

Dẫn chứng câu chuyện về sản phẩm mật ong, trà trên từng địa phương để minh chứng mỗi mảnh đất đều tạo ra hương vị riêng, đặc sắc riêng cho mỗi sản phẩm, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, địa phương nào tạo được thông điệp vừa đơn giản, vừa phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và điểm riêng biệt của vùng mình sẽ tạo được cảm xúc cho người dân nhận ra khả năng của mình để đóng góp xây dựng quê hương thông qua việc tạo ra sản phẩm có hiệu quả kinh tế.

“Giá trị bản sắc của địa phương dựa vào sản phẩm OCOP. Không gian để sáng tạo, phát triển kinh tế nông thôn là vô hạn so với đất đai vốn hữu hình, hữu hạn, sáng tạo sản phẩm OCOP cũng là vô hạn. Địa phương phải làm sao phát huy được giá trị sáng tạo vô hạn này, cải tiến liên tục sản phẩm trong không gian kinh tế.

Điều quan trọng là phải tạo không gian sáng tạo mới cho OCOP, từ đó, tạo ra thị trường mới, sản phẩm mới, xu hướng mới. Trên một diện tích, sản phẩm OCOP phải tạo được giá trị thặng dư so với trồng lúa, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân. Câu chuyện du lịch tại nông nghiệp nông thôn cùng vậy, du lịch nông nghiệp là một xu thế chứ không phải chứ không phải làm làm chơi”-- Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.