Nông thôn mới Thừa Thiên Huế

Thứ năm, 08/12/2022

118
+ aa -

Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 19:30 05/08/2022
Xây dựng nông thôn mới dựa trên các giá trị truyền thống địa phương, tính đặc thù mỗi vùng miền,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh về 6 mục tiêu chính cần triển khai trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.Sáng 5.8.2022, phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025,

Sáng 5.8.2022, phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan, nhấn mạnh: Chương trình xây dựng nông thôn mới không thể “mặc đồng phục” ở tất cả các địa phương. Hình ảnh nông thôn mới cần dựa trên các giá trị truyền thống địa phương, tính đặc thù mỗi vùng miền, từ đó đa dạng về ý tưởng quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn.

Về 6 vấn đề cần đồng thuận trong triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới (sau đây gọi là Chương trình), Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Thứ nhất, đến thời điểm này, tất cả văn bản bao gồm Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, Hướng dẫn đã hoàn thiện, đủ điều kiện tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, với khối lượng văn bản rất nhiều, chưa kể các văn bản hướng dẫn của 2 chương trình Mục tiêu Quốc gia còn lại trên cùng một địa bàn, có thể sẽ phát sinh những cách hiểu khác nhau và cách vận dụng khác nhau.