Hoạt động các địa phương

Xi măng Đồng Lâm góp sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phong Điền Trong khuôn khổ Chương trình "Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng nông thôn mới" Công ty Xi măng Đồng Lâm sẽ hỗ trợ xây dựng nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Phong Điền, đẩy nhanh ...