Chính sách nông thôn mới

Thừa Thiên Huế: Tìm cơ hội phát triển cho kinh tế trang trại Từ khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có quy định mới về tiêu chí trang trại (TT), nhiều TT không đáp ứng các điều kiện để được hưởng các chính sách, cơ chế về vốn đã lâm vào cảnh khó khăn.

  • Đổi mới hoạt động hợp tác xã trước yêu cầu mới Hầu hết các hợp tác xã (HTX) đều có những thay đổi về phương thức lẫn nội dung hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới. Tuy nhiên, những tồn tại vẫn chưa được giải quyết rốt ráo để tạo đột phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).

  • Vốn vay cho nông nghiệp công nghệ cao đã sẵn sàng Theo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước mới ban hành, ngay trung tuần tháng 4 này, gói cho vay 100.000 tỉ đồng dành cho nông nghiệp công nghệ cao với lãi suất ưu đãi, điều kiện vay thuận lợi sẽ được kích hoạt.

  • Hoàn thiện mô hình nông thôn mới ở nước ta đến năm 2020 Sau gần 7 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020 đã đạt được những kết quả tích cực, tác động đến mọi mặt kinh tế – xã hội, môi trường ở nông thôn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai ...

  • Hộ nghèo tại miền núi được giảm 50% lãi suất vay vốn Từ ngày 07/7/2017, hộ nghèo ở các thôn, bản, buôn, xã… thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn được vay vốn ưu đãi tại NHCSXH để tạo đất sản xuất ...

  • Tăng cường hợp tác quốc tế chung tay xây dựng nông thôn mới Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn lực đầu tư cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là trên 193 nghìn tỷ đồng. Đây là con số lớn, đặc biệt trong điều kiện NSNN còn nhiều khó khăn ...