Điều hành tác nghiệp

Hội thảo góp ý Báo cáo đánh giá cuối kỳ Chương trình MTQG xây dựng NTM Trong khuôn khổ hoạt động đánh giá cuối kỳ, ngày 01/11 văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo cuối kỳ thực hiện Chương trình TQG xây dựng NTM (Chương trình NTM) ...