Điều hành tác nghiệp

Văn phòng Điều phối tỉnh họp triển khai kế hoạch 2019 Ngày 20/3 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức họp thường kỳ nhằm chuẩn bị triển khai kế hoạch năm 2019 và phân công nhiệm vụ của các thành viên Văn phòng Điều phối sau khi ...

  • Thừa Thiên Huế triển khai Quyết định 1385 Ngày 20/12 tại xa A Đớt (huyện A Lưới) Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Quyết định 1385/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó ...

  • Tăng tốc hoàn thành mục tiêu nông thôn mới Chiều 09/10, Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh đã có cuộc họp về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 và bàn giải pháp thực hiện ...